วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานบุญทอดถวายผ้ากฐินทาน พลตำรวจเอกอดุลย์ คุณอรัญญา แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ประธานอุปถัมภ์) ครอบครัวแสงสิงแก้ว ณ.วัดพระอินทร์แปลง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม