วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนม ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม