วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามชุมชนต่างภายในเขตเทศบาล