วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมกับนายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนมได้ออกพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อนสร้างซ่อมแซมปรับปรุง ถนน และโรงเรียน เทศบาล 6