วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมกับนาย โชคดี มังคละคีรี นาย วิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรี ร่วมกันต้อนรับคณะจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดนครพนม และพร้อมกับรับ ผอ.สำนักการศึกษา นายจรูญ โชติประดับ ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 5