วันนที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมผู้ป่วยชุมชนโพนบก  พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจให้กับผู้ป่วย