วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมมอบหมายให้ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกพืชผัดปลอดภัยสารพิษตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตามแนวลุ่มน้ำโขง เพื่อสร้างโอกาศในการประกอบอาชีพที่มั่นคงเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพ โดยปลูกผักปลอดสารพิษทานเอง