วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 15.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญามอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนาย วรวิทย เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกสยเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรง ณ ลานกันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน