วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนคนพนม ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยและคนชราพร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจให้กับผู้ป่วย ชุมชนวัดศรีเทพ