วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนม ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม