วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยการฟ้อนรำศรีโคตรน์บูรณ์ประยุกต์ ที่บริเวณห้องศูนย์พัฒนาชีวิตพลเมืองอาวุโส ชั้น 3 ตึกสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม