วันที่ 20 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนกกต้อง แล้วพบปะพูดคุยกับชาวชุมชนกกต้อง และอาสาสมัครสาธารสุขชุมชนกกต้อง พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ถามทุกข์สุกดิบพี่น้องชาวชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่ของชาวบ้านเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข้ให้รวดเร็วทันใจที่สุด

วดเร็วทันใจที่สุด