วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสัมมะติ สวนเทอดเกียรติ ท้ายเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครพนม ซึ่งทุกๆปีจะจัดพิธีบรวงสรวงให้เพื่อเป็นศิริมงคล