วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้มอบหมายให้ นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ออกตรวจสถานที่บริเวณริมฝั่งโขง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561