วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผลเปนประธาน เปิดโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ประยุกต์ โดย กลุ่มสตรีศรีโคตรบูรณ์เทศบาลเมืองนครพนม และให้การต้อนรับ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์  อดีตผู้ว่าราชการจังกวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ ภรรยา

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนครพนมประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 46,250 บาท โดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีศรีโคตรบูรณ์เทศบาลเมืองนครพนม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน