นที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562 ในที่ประชุมมีการมอบนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดแก่คณะครูและอาจารย์ด้วย ที่บริเวณห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ตึกสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม