วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อไปเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป