วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หมอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนหนองแสง 1 แล้วพบปะพูดคุยกับชาวชุมชนหนองแสง 1 พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ถามทุกข์สุกดิบพี่น้องชาวชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่ของชาวบ้านเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข้ให้รวดเร็วทันใจที่สุด