วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. เทศบาลเมืองนครพนมนำโดย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น ชุดที่ 65 ประจำปี 2561 ณ.ริมโขงนครพนม หน้าวัดโอกาส (ศรีบัวบาน)