วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม พบปะนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬา ฟุตซอล รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในรายการ นครเชียงใหม่เกมส์  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม