วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม แล้วพบปะพูดคุยกับชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ถามทุกข์สุกดิบพี่น้องชาวชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่ของชาวบ้านเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข้ให้รวดเร็วทันใจที่สุด