วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายจรูญ โชติประดับ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ณ.เวทีกลางหน้าเทศบาลเมืองนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562