วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้ากองช่าง ได้ออกสำรวจการก่อสร้างถนนในชุมชนโพนบกและชุมชนหนองบึก ที่ลาดคอนกรีตเสร็จแล้ว รวมถึงที่กำลังจะลาดคอนกรีต โดยได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจดูการทำถนนครั้งนี้ตามที่นโบายของท่านนายกนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้มีนโยบายที่จะทำถนนคอนกรีตทุกเส้นสายในชุมชนในเขตเทศบาลได้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น ตามที่ได้ออกสำรวจจากชาวบ้านได้สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านได้ฝากขอบคุณชื่นชมการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นอย่างมากในครั้งนี้