วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม แล้วพบปะพูดคุยกับชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม  พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ถามทุกข์สุกดิบพี่น้องชาวชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่ของชาวบ้านเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข้ให้รวดเร็วทันใจที่สุด