วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม