วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ตรวจดูงานตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมา เรื่องท่อระบายน้ำที่

จะทำการขุดลอกขึ้นมาใหม่ ให้น้ำไหลถึงกันได้เพราะว่าท่อน้ำมีสิ่งกีดขวางทางอยู่ ณ.บ้านท่าควาย