วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับรายการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนม” ณ.ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม