วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกันออกพัฒนาทำความสะอาด บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพนมถึงบริเวณถนนเส้นหน้าตลาดสด และในตลาดสดเทศบาล ตามที่นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม