วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนหนองแสง 2 ณ.บริเวณวัดนักบุญอันนา