วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในงานวันทนายความ อันเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เนื่องจากวันที่ 20 ก.พ. 2500 เป็นวันก่อตั้ง “สมาคมทนายความ” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย” โดยมีทนายธนคม รัตนเมธาวงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ที่บริเวณสวนชมโขง