วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม เชิญพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณริมรั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนอนุบาลนครพนม เข้าร่วมประชุม