วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ณ.ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม