วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหาร ร่วมงานสรงน้ำพระทอง – พระเทียม ณ วัดโพธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครพนม และเวลา 13.30 น. ได้เดินทางต่อ ไปร่วมงานสรงน้ำพระติ้ว – พระเทียม ณ วัดโอกาส

สำหรับพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ตามหลักความเชื่อ ว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ฝนจะตกต้อง ตามฤดูกาล ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นั้น เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม ถือเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดควบคู่กันมานาน โดยจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้สรงน้ำ เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล แต่สำหรับในปีนี้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ทั้ง 2 พิธี ไม่ได้จัดใหญ่โตเหมือนปีที่ผ่านมา คาดว่าหากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในปีหน้า จะได้มีการจัดงานสรงน้ำ พระทอง – พระเทียม และพระติ้ว – พระเทียม อย่างยิ่งใหญ่อีกเช่นเคย