วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้เดินตรวจสอบพื้นที่ถนนคนเดิน บริเวณหน้าหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ จังหวัดนครพนม ที่กลับมาเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาตั้งแผง และให้ประชาชนได้มาจับจ่ายเป็นวันแรก หลังจากที่โดนพิษโรคโควิด-19 ทำให้ถนนคนเดินซบเซาจนต้องมีการปิดถนนคนเดินชั่วคราว

หลังจากที่จังหวัดนครพนม ไม่ได้รับการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น และได้ทำการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ทั้ง 2 รายจนหายดีแล้ว เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จึงได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเปิดถนนคนเดินเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาดีดังเดิม และได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออกทั้ง 2 ทาง เพื่อตรวจวัดไข้และให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายในบริเวณถนนคนเดิน รวมถึงได้มีการจัดระเบียบร้านค้า โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างแผงไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ถนนคนเดินนครพนม เปิดให้บริการตามปกติทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น.