วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้กำลังใจและกล่าวแสดงความชื่นชมที่พนักงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับคำชมเชยจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานทุกคน