วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกันออกพัฒนาทำความสะอาด ในกิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับท่านผู้ว่าสยาม และท่านนายกนิวัต” ตามนโยบายที่อยากปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงาม โดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในทุกๆเช้าของวันอาทิตย์ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ ได้นำทีมปฏิบัติการ Big Cleaning ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง ถึง หน้าร้านอู่สมาน คาร์แคร์