วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมกับ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในการเปิดถนนคนเดินจังหวัดนครพนม