วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายโชคดี  มังคละคีลี รองนายกเทศมนตรี และนายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับนางณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลุดจำนำจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม รวมทั้งข้าวสารและอาหารแห้ง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองนครพนม