วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี และนายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมทำบุญหอเจ้าพ่อสิบสอง ที่ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม