วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี และนางสาวศิริพร ภูสีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) เป็นประธานในโครงการของสสส.COACT ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม มอบสิ่งของช่วยเหลือและมอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)