วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ พัชระ  พุ่มพิเชษฏฐ์ รอง.ผบ.ทสส. (3) พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7) และคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ที่ 11/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตลาดสดเทศบาล