เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ มีอายุ 4 เดือน ถึง 2 ปี มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ที่มีอาการ โรคมะเร็ง (ในระยะเคมีบำบัด) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 ต่อตารางเมตร โดยกำหนดให้บริการในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายเมือง และในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม