ด้วยเข้าสู่ฤดูฝน นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมด้วยเข้าสู่ฤดูฝน นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้มอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการลองคลองระบายน้ำหลังห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ไปลงที่หนองกระตึก (แก้มลิง) เพื่อรองรับน้ำที่ไหลมาจากถนนอภิบาลบัญชา โดยเฉพาะย่านตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม บัดนี้ การลอกคลองดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว

 

ด้วยรักและห่วงใย

นิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม