หน้าฝนนี้ ขอให้ท่านวางใจ
กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองนครพนม ยินดีแก้ปัญหาอุทกภัยให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนมครับ

❤️…รักและห่วงใย ใส่ใจอยู่เสมอ…❤️
นิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม