ปัญหาน้ำท่วมขังจะหมดไป🌊

เทศบาลเมืองนครพนม ห่วงใย…ใส่ใจอยู่เสมอครับ