ปัญหาน้ำท่วมขังจะหมดไป?

เทศบาลเมืองนครพนม ห่วงใย…ใส่ใจอยู่เสมอครับ