เพราะเราทุกคนต้องใช้รถใช้ถนน? ออกจากบ้านเพื่อมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชน ได้มีถนนที่ดี ทำให้การสัญจรของท่านราบรื่น และสะดวกสบาย

ถนนที่ดี…จะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ❤️