วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ออกพัฒนาทำความสะอาด ในกิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับท่านผู้ว่าสยาม และท่านนายกนิวัต” ตามนโยบายที่อยากปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงาม โดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในทุกๆเช้าของวันอาทิตย์ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 นี้ ได้นำทีมปฏิบัติการ Big Cleaning ที่บริเวณโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสง และชุมชนหนองแสง