วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดต้นไม้ เพื่อสร้างโดมมีหลังคา ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) โดยมีนางวิไลวรรณ  สังข์เกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก