วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ