วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม

กิจกรรม การทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดขึ้นโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เนื่องจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถโดยสารทางไกลบางสายแล้ว ทำให้ต้องมีการรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการในแต่ละวัน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการ Big Cleaning ชำระล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่อาจปะปนมา